Školení PO

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Odborná příprava

požární hlídky a preventisty PO

Kontrola PBZ

požárních dveří, nouzového osvětlení, atd.

Školení PO a odborná příprava

Školení seznamuje zaměstnance s problematikou požární ochrany, příslušnými právními předpisy a obsahuje výklad k základním tématům oblasti požární bezpečnosti, předcházení vzniku požáru, způsoby provádění evakuace, ukázku použití hasích přístrojů a požárních hydrantů, způsobem přivolání hasičů dle požárních poplachových směrnic apod.
Školení PO a odborná příprava probíhá na pracovišti klienta s využitím moderních vzdělávacích přístupů a audiovizuální prezentace.

Školení PO zaměstnanců

Právní předpisy, povinnosti zaměstnanců na úseku PO, způsob přivolání jednotky HZS, použítí has. přístrojů a další.

Školení vedoucích zaměstnanců

Právní předpisy a povinnosti vztahující se k vedoucím zaměstnancům.

Odborná příprava preventisty PO

Kontroly preventisty na pracovišti, kontrola bezp. značení, únikových cest, prostředků požární ochrany a dokumentace na pracovišti.

Odborná příprava požární hlídky

Preventivní a represivní činnosti PPH, způsob evakuace osob v případě požáru, nebo havárie. Ppoužití hasících přístrojů.

školení PO zaměstnanců Třebíč

Kontrola požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce nejméně jednou za rok

Požární dveře

Kontrola celistvosti, těsnění, značení, použitého funkčního vybavení (zavírací nebo samozavírací mechanismus), výrobní štítek.

Nouzové osvětlení

Kontrola umístění, kontrola krytů a funkčnosti - rozsvícení v nouzovém provozu 60 min. (vypnutím hlavního jističe), funkčnost baterie.

Ostatní kontroly PBZ

Zajištění externích organizací s oprávněním k provádění dalších kontrol PBZ, pokud jsou umístěny na pracovišti.