Požární ochrana
Služby PO Třebíč, Velké Meziříčí

Komplexní služby na úseku požární ochrany

Významnou oblastí ve vaší firmě je dodržování zásad požární ochrany na pracovišti. Služby PO zajišťuji v Třebíči, Velkém Meziříčí, v kraji Vysočina i v jiných částech ČR.

S praxí dlouholetého příslušník HZS nabízím preventivní prohlídky pracoviště, zpracování a aktualizaci dokumentace požární ochrany, poskytnutí všech potřebných dokumentů, účast při kontrole HZS, hlídání termínů kontrol, revizí a poradenská činnost v oblasti PO.

Podle míry požárního nebezpečí se činností firmy člení do třech kategorií

Od nich se odvíjí rozsah požadované dokumentace PO a termíny provádění preventivní prohlídky.

Služby PO v Třebíči
Školení požární ochrany v Třebíči
Dokumentace požární ochrany v Třebíči
Dokumentace PO Třebíč

činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí

(preventivní prohlídka 1 x ročně)

  • začlenění provozovaných činností
  • požární poplachové směrnice (kontakty na složky IZS)
  • školení zaměstnanců v oblasti PO

činnost se zvýšeným požárním nebezpečím

(preventivní prohlídka 1 x za 6 měsíců)

začlenění provozovaných činností

stanovení organizace zabezpečení PO

požární řády

požární poplachové směrnice

školení ved. zaměstnanců, zaměstnanců

odborná příprava preventistů, členů požárních hlídek

požární evakuační plány

přehled věc.prostředků a PBZ

doklady o kontrole hasících přístrojů

dokumentace zdolávání požárů

záznamy o kontrolách HZS

požární kniha

činnost s vysokým požárním nebezpečím

(preventivní prohlídka 1 x za 3 měsíce)

  • dokumentace jako u činností se zvýšeným požárním nebezpečím
  • posouzení požárního nebezpečí