Požární ochrana - Bc. Petr Sobotka

Služby požární ochrany Třebíč

Komplexní služby PO: školení PO, zpracování dokumentace PO a audity pracoviště Třebíč, Velké Meziříčí a okolí

Motto: "Prevence je královnou požární ochrany"

Kontakt
AUDIT PRACOVIŠTĚ

Kontrola pracoviště z hlediska požární ochrany. Kontrola dokumentů podniku, odstranění závad PO z auditu a kontroly HZS.


Více informací
POŽÁRNÍ OCHRANA

Zpracování požární dokumentace, hlídání termínů kontrol, revizí, poradenská činnost v oblasti PO ( stavební prevence) a pod.


Více informací
ŠKOLENÍ PO ZAMĚSTNANCŮ

Školení PO na pracovišti, odborná příprava požární hlídky, preventisty PO dle začlenění provozovaných činností.


Více informací
POSKYTNUTÉ DOKUMENTY

Začlenění provozovaných činností, organizační směrnice PO, požární řády, požární poplachové směrnice, DZP apod.


Více informací

Služby PO - Sobotka Petr

Poskytuji služby v oblasti požární ochrany v Třebíči, Velkém Meziříčí a okolí na základě odborné způsobilosti v PO a dlouholeté praxe příslušníka HZS na úseku prevence a zjišťování příčin vzniku požáru pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které s odkazem na zákon č.133/85 Sb. mají povinnost zabezpečovat při své činnosti některé úkoly v oblasti požární ochrany. Jedná se zejména o začlenění provozovaných činností, které musí mít podnikající subjekt zpracováno při zahájení své činnosti.


služby PO
Požární ochrana Třebíč
  • Služby PO jsou zabezpečovány buď jednorázovým zpracováním požadované dokumentace, provedením školení PO, preventivní prohlídky nebo formou komplexní služby. Ta obsahuje mj. zpracování požadované dokumentace, hlídání termínů kontrol, revizí, poradenská činnost v oblasti PO ( stavební prevence), upozornění na legislativní změny v PO týkající se subjektu, zastoupení při jednání s orgány vykonávající státní požární dozor.
  • Smyslem je vytvořit subjektu prostor pro jeho vlastní činnost s vědomím, že oblast požární ochrany je odborně zabezpečena. Prevence je vždy výhodnější a levnější, než likvidace následků požáru. V neposlední řadě je správně vedená dokumentace PO velmi důležitá při likvidaci škodní události vzniklé požárem, který se ani při nelepší snaze nedá vyloučit, pouze se mu dá předejít.

    Bc. Petr Sobotka - služby požární ochrany (dokumentace PO, školení PO, kontrola PBZ apod.) na okrese Třebíč a Velké Meziříčí.
Kontakt

PROČ SI VYBRAT ZROVNA MĚ?

Vysvětlím vám srozumitelně požadavky a povinnosti na úseku požární ochrany ve vašem podniku. Zpracovávávám dokumenty PO, školím zaměstnance z hlediska požární ochrany, provádím kontroly požárně bezpečnostích zařízení apod. Účastním se kontroly státního požárního dozoru na pracovištích společnosti, nebo OSVČ.

Cena je závislá na rozsahu poskytovaných služeb a je předmětem dohody. Vzhledem k tomu, že nejsem plátcem DPH, pracuji jako OSVČ, mám nízké provozní náklady, které se promítnou do ceny poskytované služby. Předpokládám, že toto může být pro zákazníka zajímavé.

PO CELÉ ČR

Působím po celé České republice. Jsem časově flexibilní a mobilní.
Na schůzce ve vaší provozovně, provedme kontrolu pracoviště.

JEDNODUŠE

Vyjadřuji se srozumitelně, ve svých prezentacích používám srozumitelné texty PO, video a obrázky ze své praxe u hasičů.

PREZENTACE

Všechny druhy školení požární ochrany, fotografie a prezentace mám individuálně připravené a s odborným komentářem.